Wendel P.E.

Per Velde AS har tatt initiativ til etableringen av et lokalt småskala investeringsselskap etter modell av Private Equity.

Ta kontakt med Per Sigurd Velde dersom dette er av interesse.

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde