Westcliff AS

Per Velde AS har kjøpt seg inn i selskapet westcliff AS.
Selskapets hovedaktiviteter er utvikling, produksjon og salg av hagemøbler og VVS artikler mot det norske og nordiske markedet. Våre kunder er i all hovedsak store kjeder representert i ulike geografiske markeder. Selskapet har aktiviteter i en rekke ulike land. Per Sigurd Velde er arbeidende styreleder i selskapet.
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde