Investering

Per Velde AS har gradvis utviklet seg til å fremstå som et rent investeringsselskap. Vi er i dag representert i en rekke selskaper og bransjer.  Per Velde AS har eierinteresser og styreplass i samtlige selskaper som blir presentert på disse sidene. I tillegg til vårt eierskap i nevnte selskap har vi også aktiv forvaltning av en portefølje bestående av enkeltaksjer på Oslo Børs. Vår investeringsfilosofi er

Gjennom mot, ydmykhet og respekt å skape verdi i det stille.

Mot til å ta annerledes og dristige valg.

Ydmykhet i vårt møte med nye mennesker, bransjer og forretningsmodeller.

Respekt overfor våre omgivelser og i vårt møte med ny kunnskap.

Stillhet.

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde