Handel

Handel har vært et sentralt område for oss helt siden Per Velde startet elektrisk forretning i Haugesund Sentrum i 1946. Representanter fra Per Velde AS har også innehatt en rekke verv i ulike styrer og grupperinger innenfor handelstand sentrumsutvikling og liknende i Haugesund. I dag er våre investeringer foruten å drive en enkel elektrisk forretning i sentrum knyttet til selskapene BRUVIK Time AS, Bulltime Nordic AS og nettbutikken kompotek.no

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde