Norgesspa AS

Per Velde as er involvert på eiersiden i selskapet Norgesspa AS. Selskapets hovedaktivitet er  salg av utendørsspa med tilhørende produkter mot det norske markedet. Per Sigurd Velde er arbeidende styreleder i selskapet.
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde