Norsk Bane AS

Per Velde AS er største private eier i høyhastighetsselskapet Norsk Bane AS. Norsk Bane AS arbeider med utredning og prosjektering av høyhastighetstog i Norge. I tillegg til dette tilbyr selskapet planlegging og analyse av infrastruktur og driftsopplegg for jernbane og tilhørende transportsystemer.

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde