Samarbeidsavtale med Scenekraft

Per Velde AS inngår nå som en av teaterkompaniet Scenekraft sine samarbeidspartnere.

Scenekraft er et teaterkompani som ble offisielt etablert i Haugesund januar 2009, bestående av fem profesjonelle scenekunstnere og musikere. Vårt ønske er å skape et alternativt teatertilbud til publikum i regionen, med mål om å bli en varig og solid produksjonsenhet på Haugalandet.

Grunntanken er å produsere dokumentarisk teatermateriale med levende musikk tett integrert i forestillingene. Prosjektene våre vil også i stor grad ha lokal forankring, samtidig som de skal kunne relatere til publikum utenfor regionen. Vi håper å bli et fast og solid innslag i byen kulturliv, og være med på å gjøre Haugesund til et spennende sted å bo. I kompaniet har vi samlet mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse. Dette har vist seg å være svært fruktbart, og gir god bredde og allsidighet som gruppe.

Leder for Scenekraft er Elsa Aanensen, som er ansvarlig for daglig drift og prosjekter, og er primusmotor for gruppen. Innad i kompaniet har vi fordelt ansvarsområder, både når det gjelder den generelle driften av Scenekraft, og også innen spesifike produksjoner.

Scenekraft består av: Elsa Aanensen (skuespiller) Knut Gjelle Angell (skuespiller) Nina Sele (skuespiller) Halvor Lillesund (musiker) Vegard Fossum (musiker)

Alle har bred erfaring som utøvere med bakgrunn fra teater og institusjoner over hele landet, og har vært sentrale i Haugesunds kulturliv de siste årene. Flere har produsert teater og musikk tidligere, i egne kompanier og i samarbeid med forskjellige teater og institusjoner.

Scenekraft knytter også til seg eksterne kunstnere og samarbeidspartnere til forskjellige prosjekter.

Per Velde AS har et bredt kulturelt engasjement og er glade for å kunne engasjere seg som samarbeidspartner for Scenekraft sier Per Sigurd Velde.

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde