Presse

Tilhører du pressen og vil ha tilgang til informasjon og materiell? På våre pressesider kan du få tilgang til bilder, logotyper, pressemeldinger etc.

Bildene skal kun brukes til artikler i dagspresse, fagpresse eller populærpresse. Brukerretten gjelder på trykte medier og for publisering av artikler på nettet. Det aktuelle selskaps navn skal nevnes i bildetekster eller separat for artikkelen. Misbruk vil bli anmeldt

Generell kontakt Per Sigurd Velde  psv(at)pervelde.com

Per Velde AS psv(at)pervelde.com

Velde Supply AS psv(at) pervelde.com

Velde Handel AS psv(at) pervelde.com

Per Velde Eiendom psv(at) pervelde.com

iDrift AS stian(at) idrift.no

E-VERK psv(at)pervelde.com

BRUVIK Time AS contact(at)bruviktime.com  / psv(at)pervelde.com

SeByen AS oivind(at)sebyen.no

Bulltime Nordic AS psv(at)pervelde.com

Kompotek.no psv(at)pervelde.com

Wendel Private Equity psv(at)pervelde.com

Norsk Bane AS

Her kan du laste ned alle Per Velde logoene:
Dette er vektorlogoer og kan åpnes i programmer som f.eks Adobe Illustrator, eller trykkes slik som den er

Per Velde as som pdf CMYK:

Velde Supply as som pdf CMYK:

Velde Handel as som pdf CMYK:

Per Velde Eiendom II as som pdf CMYK:

Per Sigurd Velde - stående vindu1
Per Sigurd Velde vindu – foto Meling Media
Per Sigurd Velde - utstnitt
Per Sigurd Velde utsnitt – foto Øyvind Sætre
Per Sigurd Velde - stående vindu2
Per Sigurd Velde stående vindu – foto Meling Media
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde