Handel

Handel har vært et sentralt område for oss helt siden Per Velde startet elektrisk forretning i Haugesund Sentrum i 1946. Representanter fra Per Velde AS har også innehatt en rekke verv i ulike styrer og grupperinger innenfor handelstand sentrumsutvikling og liknende i Haugesund. I dag er våre investeringer foruten å drive en enkel elektrisk forretning i sentrum knyttet til selskapene BRUVIK Time AS, Westcliff AS, Duxa Bad AS, Bulltime Nordic AS, Nowa design AS, Gatpro AS, Norgesspa AS og nettbutikken kompotek.no

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde