Øvregaten 226

Øvregaten 226 er i Haugesund kanskje best kjent som søsterhjemmet. Opprinnelig bygget 1917 av hermetikkfabrikkeier Oluf Jæger og tegnet av den kjente arkitekten Ole Landmark. Skipsreder Peder Lindøe bodde en lengre periode i huset. Huset ble under 2. Verdenskrig okkupert av Tyskerene. Etter det har det tjent som søsterhjem for indremisjonen og kommunale kontorer.

Ta kontakt med Per Sigurd Velde for mer informasjon om Øvregaten 226 / Søsterhjemmet.

Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde