Investering

Per Velde AS er et familieeid, aktivt og uavhengig investeringsselskap etblert i 1946. Selskapet har gradvis utviklet seg til å fremstå som et rent investeringsselskap. Per Velde AS opptrer p.t. i bransjer som leveranser av utstyr til skip og offshore, IT, eiendom, klokkedistribusjon, handel med elektriske artikler, kultur, klokkeproduksjon, TV-produksjon og ulike typer investeringer i alt fra aksjer på Oslo børs til høyhastighetstog.

Per Velde AS har eierinteresser og styreplass i samtlige selskaper som blir presentert på disse sidene. I tillegg til vårt eierskap i nevnte selskaper har vi også en aktiv forvaltning av portefølje bestående av enkeltaksjer på Oslo Børs.

Per Velde AS søker å skape verdi i stillhet gjennom mot, ydmykhet og respekt.

Mot til å ta annerledes og dristige valg.

Ydmykhet i vårt møte med nye mennesker, bransjer og forretningsmodeller.

Respekt overfor våre omgivelser og i vårt møte med ny kunnskap.

Stillhet.


Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde
Trykk her for aktuell informsjon fra Per Velde